Wykluczenie cyfrowe to zjawisko społeczne, które polega na podziale społeczeństwa na osoby z dostępem do nowoczesnej technologii, sieci internetowej, nowoczesnych form komunikacji oraz na osoby które takiej możliwości nie mają. Termin ten dotyka społeczeństw, seniorów, osób niepełnosprawnych itp. Wykluczenie cyfrowe nie sprowadza się tylko do możliwości korzystania z internetu, ale również do umiejętności komputerowych, internetowych, a nawet posługiwania się obcym językiem. W XXI wieku wszystkich zaskoczył Covid-19 i okazał się problemem znacznie potężniejszym niż się wydawało. Okazało się, że wykluczenie cyfrowe to problem z którym musiało zmierzyć się wiele milionów ludzi na całym świecie. Uczniowie, pracownicy, wszyscy musieli zacząć naukę zdalną czy pracę online. Nie każdy ma idealne połączenie internetowe w domu oraz idealny sprzęt komputerowy. Pandemia pokazała, że alternatywą dla cyfrowego nauczania się jest niestety brak edukacji. Nie było innego wyjścia jak przystosowanie się.

 

„W Austrii, w pierwszych czterech tygodniach po zamknięciu instytucji edukacyjnych, początkowy opór szybko przerodził się w prawdziwą falę cyfryzacji”, mówi Gerhard Bisovsky, dyrektor Stowarzyszenia Austriackich Centrów Edukacji Dorosłych (VÖV). ‘’

 

Austria mogła liczyć na wsparcie federalnego stowarzyszenia, które zaczęło oferować wszelkiego rodzaju kursy komputerowe. Dzisiejszy świat musiał w trybie natychmiastowym zostać wręcz gwałtownie przystosowany do otaczającej rzeczywistości. Wykluczenie cyfrowe między społeczeństwami może prowadzić do ogromnej przepaści. Cyfrowe wykluczenie jednak szczególnie dotyczy jednak seniorów, czy osób niepełnosprawnych.

 

W 2018 r. w Ministerstwie Cyfryzacji zapoczątkowano prace nad rządowym Programem Rozwoju Kompetencji Cyfrowych, opracowywanym wspólnie z wieloma partnerami ze strony społecznej oraz środowiska nauki. Program obejmie wszystkie grupy wiekowe obywateli: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów, studentów, osoby aktywne na rynku pracy oraz osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym, w tym seniorów. Dotychczas działania w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych były rozproszone i brakowało rozwiązań systemowych, które zostaną wdrożone w ramach powstającego Programu. Program chce, aby każdy w Polsce na każdym etapie życia był przygotowany do świadomego i bezpiecznego korzystania z mediów cyfrowych. W marcu 2018 r. na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji oraz w oficjalnych kanałach na social-mediach (Facebook, YouTube) opublikowany został materiał promocyjnoinformacyjny, dotyczący darmowych szkoleń dla osób 65+ (nauka obsługi komputera, korzystanie z usług on-line i bezpieczne poruszanie się w sieci) realizowanych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Ich celem była aktywizacja w obszarze kompetencji cyfrowych osób w wieku 65+ .

 

Działania nakierowane na wzrost kompetencji medialnych i informacyjnych u grup społecznych, które szczególnie zagrożone są zjawiskiem wykluczenia cyfrowego od wielu lat prowadzi również Państwowy Instytut Badawczy NASK. Jedną z grup narażonych na negatywny wpływ tego zjawiska są seniorzy, dlatego też działania edukacyjne Akademii NASK obejmowały w ostatnich latach również projekty adresowane do osób powyżej 55 roku życia.

 

2018 r., jako jedno z działań podjętych w ramach realizowanego przez NASK programu dofinansowanego przez Komisję Europejską – Safer Internet – przygotowany został materiał edukacyjny w postaci webinaru: „Podstawy obsługi komputera”, który składa się z dziewięciu części dydaktycznych. Akademia Bezpiecznego IT – równe szanse na rynku pracy”. Akademia NASK wspólnie z Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki zrealizowała również projekt współfinansowany prze Unię Europejską pod nazwą „Akademia Bezpiecznego IT – równe szanse na rynku pracy”. Projekt ten miał wymiar praktyczny, jego celem była edukacja cyfrowa uczestników nakierowana na zwiększanie ich szans na zatrudnienie oraz awans zawodowy.

 

Przygotowywane kursy dla seniorów budują oraz podnoszą już posiadane kompetencje cyfrowe, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia szans osób starszych na rynku pracy, w którym swobodne i bezpieczne korzystanie z nowych technologii jest kluczową umiejętnością. Wykluczenie cyfrowe jest niestety ogromną przeszkodzą i miejmy nadzieję, że to zjawisko będzie coraz mniej znane wśród społeczeństwa.

 

 

Daria Sienkiewicz

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Kinga Nowakowska

Zmień czcionkę
instagram