Wymiana doświadczeń i wiedzy między lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, a lekarzem specjalistą w danej dziedzinie jest kluczowa dla jak najlepszego leczenia pacjentów. Lekarze POZ często czują się niedoinformowani, myślą, że nie mają wystarczających kwalifikacji do postawienia rozpoznania, zmiany dawkowania leku lub metody leczenia. Jak budować relacje między lekarzami POZ, a specjalistami? Na jakie korzyści mogą liczyć  pacjenci?

Choroby alergiczne i astma oskrzelowa bardzo często pojawiają się u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Stanowią istotne obciążenie dla pacjentów, ich rodzin i systemów opieki zdrowotnej. Rośnie również liczba pacjentów z rozpoznawaną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Jednym z podstawowych elementów walki z tymi schorzeniami układu oddechowego jest szybko postawiona diagnoza, wdrożone leczenie oraz edukacja chorego w zakresie choroby. W wyniku obserwacji potrzeb lekarzy i pacjentów powstała specjalna inicjatywa, która ma na celu wzmocnić współpracę między lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej, a specjalistami. Narzędziem wspierającym to działanie jest innowacyjna platforma www.wstroneoddechu.pl. Firma LEK-AM zorganizowała warsztaty dla lekarzy alergologów i pulmonologów  podczas których dyskutowano o potrzebach wsparcia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w diagnozowaniu, rozpoczynaniu leczenia oraz prowadzeniu pacjentów z chorobami obturacyjnymi. Prelegenci zawarli w swoich wykładach istotne i praktyczne rozwiązania, które może wdrożyć lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, a zebrani specjaliści uzyskali dzięki temu usystematyzowaną wiedzę, którą mogą przekazać swoim kolegom w POZ. W ramach  spotkania odbyły się również wykłady prawne, które ułatwiły zrozumienie praw, które przysługują lekarzom POZ podczas diagnozy.

Gdy mówimy o chorobach przewlekłych podczas spotkań w gronie specjalistów zwykle poruszamy  tematy takie jak: najrzadsze postacie chorób, rzadkie leczenie, leczenie biologiczne, czyli takie, które stosujemy u pacjentów najciężej chorych. Tak naprawdę z punktu widzenia zdrowia publicznego, a co najistotniejsze z punktu widzenia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, dla tych którzy do nich trafiają istotne jest postawienie prawidłowego rozpoznania, wdrożenie rozpoczęcia leczenia zgodnie ze standardami postępowania – mówi Newsrm.tv Dr hab. n. med. Prof. nadzw. Maciej Kupczyk.

Lekarze medycyny rodzinnej, a także pracujący w podstawowej opiece zdrowotnej w aspekcie terapii  chorób obturacyjnych potrzebują wielu rzeczy, na pewno dobrej jakości edukacji, współpracy ze specjalistą, a także poczucia, że mają oparcie w tych specjalistach, którzy lokalnie z nimi współpracują – mówi Dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas.

Platforma edukacyjna www.wstroneoddechu.pl to bardzo cenne narzędzie przedstawiające podstawowe informacje na temat astmy oskrzelowej, alergicznego nieżytu błony śluzowej nosa i POChP. Celem powstania platformy jest edukacja pacjentów w zakresie poznania mechanizmów i objawów chorób, sposobów radzenia sobie z problemami dnia codziennego i prawidłowego zażywania leków zleconych przez lekarza.

Na stronie www.wstroneoddechu.pl będziemy  zamieszczać podstawowe informacje dla lekarzy, a także pacjentów. Materiały są ogólnie dostępne i edukują w zakresie postępowania w przypadku chorób obturacyjnych np. jak należy stosować leki. Powstanie specjalna zakładka dla lekarzy, z której będą mogli korzystać, aby pobrać materiały edukacyjne i wesprzeć współpracę z lekarzami POZ – mówi Newsrm.tv Michał Tarnowski, Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM.

Witryna „W stronę oddechu” zawiera też odpowiedzi na najczęściej zadawane przez pacjentów pytania. Niezwykle pomocna może być animacja pokazująca jak prawidłowo zażyć lek z inhalatora ciśnieniowego typu MDI. Strona to przydatne narzędzie edukacyjne w zakresie leczenia i diagnozy chorób płuc, ale najważniejsza w przypadku leczenia chorób płuc i nie tylko trwała relacja między lekarzami POZ, a specjalistami.

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Redaktor Senior24h.pl Redaktor Senior24h.pl

Zmień czcionkę
instagram