13

Centrum Medyczne Medicor


 

Naszą specjalnością jest profesjonalna rehabilitacja, pielęgniarska opieka długoterminowa nad osobami starszymi oraz promocja zdrowia wśród toruńskiej młodzieży.

Rehabilitacja jest często jedyną szansą na przywrócenie całkowitej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, ale to także szansa na powrót do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich.

Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej oraz rehabilitacyjne są limitowane i finansowane przez NFZ.

Nasze atuty to m.in. kompleksowość (świadczenia udzielane są ambulatoryjnie oraz w warunkach domowych pod wskazanym przez pacjenta adresem), wysoka jakość usług, indywidualna praca z pacjentem, komfort i kameralna atmosfera.

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Małgorzata Kaczorek

Zmień czcionkę
instagram