Ośrodek Święty Florian prowadzony przez Caritas Archidiecezji Katowickiej położony jest w Chorzowie przy ulicy Harcerskiej 3 (dzielnica Chorzów Stary) na styku granic Chorzowa, Siemianowic Śląskich, Bytomia i Katowic. Od strony północnej sąsiadujemy z Miejskim Przedszkolem Nr29, zaś od strony południowej z Zespołem Szkół Gimnazjalnych Nr6. Natomiast od strony wschodniej działka biegnie wzdłuż ulicy Harcerskiej za którą usytuowane są obiekty klubu sportowego Azoty. Zachodnią część posesji graniczymy z prywatnymi właścicielami.

Bezpośrednio w Ośrodku Święty Florian przy ulicy Harcerskiej prowadzimy całodobowy Dom Pomocy Społecznej dla 45 osób w podeszłym wieku. W budynku tym mieści się również dyrekcja oraz administracja Ośrodka.

Natomiast nasza filia ma siedzibę w Chorzowie Batorym przy ulicy Skrajnej 2a na terenie Parafii Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza w pomieszczeniach Domu Katechetycznego. Funkcjonuje tam ośrodek wsparcia dziennego tj. Dzienny Dom Pobytu przeznaczony dla seniorów, osób niepełnosprawnych oraz samotnych.

Zależy nam na dobrym samopoczuciu każdego nowego mieszkańca i podopiecznego, a poprzez najważniejsze: odpowiednią pielęgnację i opiekę medyczną, troskę duszpasterską, terapię, rehabilitację jego adaptację do nowych warunków życia. Organizujemy wszelkiego rodzaju wyjazdy o charakterze rekreacyjno-kulturalnym oraz spotkania integracyjne z innymi mieszkańcami z zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej. Wszystkie te elementy składają się na zapewnienie dogodnych i komfortowych warunków życia mieszkańców i podopiecznych.

Staramy się, aby w jak najmniejszym stopniu nasi domownicy i uczestnicy dziennego domu pobytu odczuwali skutki swojej samotności, choroby, niepełnosprawności, zubożenia, by w ciepłej i spokojnej atmosferze przy wsparciu życzliwego personelu godnie i radośnie spędzali czas. Pragniemy, aby nasz Ośrodek był bezpieczną przystanią dla osób potrzebujących pomocy i opieki.

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Małgorzata Kaczorek

Zmień czcionkę
instagram