Jeszcze w tym roku 3 tysiące bransoletek życia trafi do mieszkańców 78 gmin i miast województwa Kujawsko-Pomorskiego. Teleopieka domowa to  forma wsparcia opiekuńczego niesamodzielnych osób starszych. Koordynatorem programu jest marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu (ROPS).

Część partnerów rozpoczęła już rekrutację uczestników, wkrótce ruszą kolejne. Koordynatorem programu jest marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu (ROPS). Informacje o realizatorach i danych kontaktowych można uzyskać pod numerem telefonu 56 657 14 69 lub mailowo:

teleopieka@rops.torun.pl .

– Ten bardzo potrzebny program adresowany jest do mieszkających samotnie osób starszych. Chcemy, by mogli z niego korzystać wszyscy potrzebujący, ale do tego niezbędne jest partnerstwo samorządów gminnych. Samorząd województwa, który wziął na siebie lwią część kosztów i wszystkie przygotowania do wdrożenia systemu, od wielu miesięcy prowadzi rozmowy z samorządowcami w całym regionie przekonując ich do partycypacji w programie. Cieszę się, że partnerstwo w ogólnowojewódzkim systemie opiekuńczym zadeklarowało blisko osiemdziesiąt samorządów. To właściwa odpowiedź na obecne wyzwania, a także na oczekiwania środowisk seniorskich –  przekonuje marszałek Piotr Całbecki.

Program opiekuńczo-ratunkowy system teleopieki domowej to mobilne urządzenia do szybkiego przywoływania pomocy oraz działające 24 godziny na dobę centrum operacyjne.

Do współpracy zaproszone zostały wszystkie gminy z województwa kujawsko-pomorskiego. Ostatecznie do programu przystąpiło 78 samorządów. Rozszerzony program ruszy jeszcze w tym roku.  Zainteresowane osoby mieszkające na terenie gmin i miast, które zadeklarowały chęć udziału w przedsięwzięciu, mogą zgłaszać się bezpośrednio do realizatorów.

Uzupełnieniem programu  będzie wsparcie sąsiedzkie – pakiet usług pomocowych dla seniorów, które  świadczyć będą osoby mieszkające w najbliższym sąsiedztwie. Takie osoby będą wspierać seniorów w nauce obsługi bransoletek oraz pomagać w robieniu zakupów i porządków w domu, przygotowywaniu posiłków, płaceniu rachunków, dotarciu do lekarza, załatwianiu spraw urzędowych.

Lista realizatorów:

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/2021/wiadomosci/20210329_bransoletki/Teleopieka_wykaz_partnerow.pdf

 

Magdalena Wróbel

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Kinga Nowakowska

Zmień czcionkę
instagram