Dzięki aktualizacji wdrożonej przez Asseco Poland dla NFZ, system eWUŚ, który potwierdza uprawnienia do bezpłatnych świadczeń medycznych, informuje jednocześnie o kwarantannie danego pacjenta i dacie jej zakończenia. Integracja tzw. znacznika kwarantanny z systemami IT, dostarczanymi przez Asseco Poland dla szpitali i przychodni, podniosła bezpieczeństwo pracy lekarzy i personelu medycznego.

W warunkach dynamicznego rozwoju pandemii, szybki dostęp lekarzy do rzetelnej informacji
o pacjentach zagrożonych zachorowaniem na COVID-19 jest bardzo ważny dla sprawnego
i bezpiecznego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Osoba objęta kwarantanną nie może opuszczać miejsca zamieszkania, a tym samym korzystać z porad lekarskich poza nim.


25 marca br. system eWUŚ został uzupełniony o tzw. znacznik kwarantanny. Dzięki temu, przy nazwisku pacjenta objętego kwarantanną oprócz informacji o prawie do świadczeń, pojawia się adnotacja
o kwarantannie i czasie jej obowiązywania. To ważna informacja dla lekarzy, którzy do tej pory mogli się opierać wyłącznie na oświadczeniu pacjenta.

Systemy medyczne używane przez lekarzy oraz personel medyczny w szpitalach (system AMMS) oraz samodzielnych przychodniach i gabinetach lekarskich (system mMedica) w sposób automatyczny prezentują informację o kwarantannie pobieraną z systemu eWUŚ. Funkcjonalność ta jest już dostępna dla wszystkich placówek ochrony zdrowia, posiadających te systemy.

„Wytworzenie oprogramowania i wdrożenie aktualizacji systemu ewidencyjnego w NFZ, uzupełniające eWUŚ o nowe funkcjonalności, zostały przez nas wykonane w rekordowo szybkim tempie i mam nadzieję, że przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa lekarzy i pacjentów w placówkach medycznych” – powiedział Damian Bankiewicz, Dyrektor Działu Projektów Dedykowanych w Pionie Opieki Zdrowotnej Asseco Poland.

Baza jest systematycznie uaktualniania. Według danych Ministerstwa Zdrowia, aktualnie kwarantanną objętych jest ponad 200 tys. osób.

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Redaktor Senior24h.pl Redaktor Senior24h.pl

Zmień czcionkę
instagram