Zmiany w zarządzie i radzie nadzorczej, połączenie ze spółkami zależnymi oraz realizacja programu KOS-zawał – przed takimi wyzwaniami w 2019 roku stanęła Grupa American Heart of Poland (AHP). W 2020 roku spółka stawia sobie za cel zacieśnienie współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami wchodzącymi w jej skład oraz zapewnienie najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie kompleksowej opieki kardiologicznej w poszczególnych ośrodkach medycznych.

Coraz wyższa jakość świadczonych usług kardiologicznych

Największa w Polsce sieć oddziałów kardiologicznych ma za sobą intensywny rok. W 2019 roku w ośrodkach Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS), wchodzących w skład AHP, było hospitalizowanych ponad 100 000 pacjentów, którzy mogli liczyć na kompleksową opiekę w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego. Do wykonania tego typu świadczeń potrzeba starannie dopracowanych procedur obsługi, nowoczesnego sprzętu i wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej – nie ma tu miejsca na pomyłki i niedopatrzenia. Grupa AHP dąży do osiągnięcia najwyższych możliwych standardów, czego potwierdzeniem są certyfikaty przyznane dwóm należącym do spółki ośrodkom. W 2019 roku Małopolskie Centrum Sercowo Naczyniowe Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS) w Chrzanowie i XII Oddział Kardiologiczny PAKS w Bełchatowie zdobyły certyfikat akredytacyjny przyznawany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia według nowych standardów Ministerstwa Zdrowia, co jest ogromnym wyróżnieniem w skali krajowej.

– Certyfikat przyznany naszym placówkom oznacza, że spełniają one najwyższe standardy leczenia pacjentów, ale także organizacji pracy kadry medycznej i zarządzania instytucją. To dla nas bardzo ważny tytuł i jesteśmy szczególnie dumni z tego, że ośrodki z Grupy AHP przeszły ocenę wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia według nowych standardów jako pierwsze w Polsce – komentuje Bartosz Sadowski, Prezes Zarządu American Heart of Poland

Realizacja programu KOS-zawał 

Ubiegłoroczne statystyki pokazują, że praca nad realizacją programu KOS-zawał w ośrodkach z Grupy AHP była niezwykle intensywna. W ramach Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS) Grupa AHP objęła opieką ponad 900 pacjentów. To blisko połowa osób z zawałem mięśnia sercowego przyjętych na oddziały w 2019 roku. Ponad 70% pacjentów objętych programem w ubiegłym roku zakończyło indywidualne planowe leczenie. U niemal 90 z nich wystawiono zaświadczenie o braku przeciwskazań do powrotu do pracy.

– KOS-zawał to wielki sukces i ogromny postęp w polskiej kardiologii. Program ma duże perspektywy na dalszy rozwój na terenie całego kraju. Liczba osób, które zakończyły w ubiegłym roku indywidualne leczenie w ramach programu w naszych ośrodkach, a także liczba pacjentów, którzy wrócili w tym roku do pełnej aktywności zawodowej po przebytym leczeniu, są dowodem na to, że odpowiednia organizacja opieki po zawale serca przekłada się bezpośrednio na lepsze zdrowie i jakość życia chorych – komentuje Paweł Kaźmierczak, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Medycznych American Heart of Poland.

Synergia spółek AHP

Jednym z najistotniejszych wydarzeń minionego roku w AHP były zmiany w składzie zarządu i rady nadzorczej spółki. Obecnie stanowisko Prezesa Zarządu obejmuje Bartosz Sadowski, pełniący wcześniej przez 6 lat (od lutego 2013 roku) funkcję zarządczą w Przedsiębiorstwie Uzdrowiskowym Ustroń S.A., wchodzącym w skład grupy American Heart of Poland. Zastąpił tym samym Pawła Buszmana, który pełnił obowiązki Prezesa Grupy od lipca 2018 roku. Wraz ze zmianami w zarządzie została wdrożona nowa strategia nastawiona na synergię podmiotów Grupy, co umożliwi zaproponowanie pacjentom jeszcze bardziej kompleksowej opieki.

 Naszym głównym celem organizacyjnym na ten moment jest zacieśnienie współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami wchodzącymi w skład Grupy. Już w 2019 roku do sieci Polsko-Amerykańskich Klinik Serca dołączyło Centrum Zdrowego Serca „Telcor” a także Podlaskie Centrum Sercowo-Naczyniowe. Refinansowaliśmy również nasze zobowiązania i pozyskaliśmy finansowanie dla spółki, co wzmocniło jej pozycję i umożliwi nam realizację kolejnych inwestycji – komentuje Bartosz Sadowski, Prezes Zarządu American Heart of Poland.

Nadchodzący rok pod znakiem nowych inwestycji

W 2020 roku Grupa AHP będzie konsekwentnie wdrażała wcześniej obraną strategię, a tym samym dążyła do zapewnienia pacjentom kompleksowej opieki na możliwie jak najwyższym poziomie.

– Na nadchodzący rok patrzymy z optymizmem. Już w I kwartale 2020 roku będziemy mogli poinformować o nowych inwestycjach o wartości kilkudziesięciu milionów złotych. Będą one jednymi z największych na rynku prywatnej ochrony zdrowia w Europie. Stawiamy sobie również za cel dalszy intensywny rozwój tak, aby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby naszych pacjentów i móc im zaoferować kompleksową opiekę opartą na najnowocześniejszych rozwiązaniach w zakresie kardiologii  – podsumowuje Bartosz Sadowski, Prezes Zarządu American Heart of Poland.

Grupa American Heart of Poland to największa sieć oddziałów szpitalnych wyspecjalizowanych w leczeniu układu sercowo-naczyniowego, która powstała blisko 20 lat temu z inicjatywy lekarzy z Polski i Stanów Zjednoczonych. W jej skład wchodzi sieć Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS) – ponad 20 oddziałów kardiologii interwencyjnej, kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej na terenie Polski. W sieci oddziałów szpitalnych PAKS leczeni są pacjenci z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego (w tym z ostrym zawałem serca), miażdżycą naczyń obwodowych, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, niewydolnością krążenia i wadami serca. Placówki współpracują z systemem opieki ratunkowej szpitali wojewódzkich i powiatowych, uzupełniając sieć ratownictwa medycznego. Podmioty działające w ramach AHP świadczą kompleksową opiekę w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego: od prewencji i profilaktyki po leczenie i rehabilitację umożliwiającą pacjentowi powrót do pełnej aktywności. Na co dzień pracuje w nich ponad 300 wybitnych kardiologów, kardiochirurgów i chirurgów naczyniowych. Świadczenia realizowane w Grupie American Heart of Poland wyróżniają się wysokim stopniem innowacyjności, m.in. stosowane są zabiegi planowe na bazie jednodniowej hospitalizacji oraz kompleksowe leczenie miażdżycy wszystkich naczyń.

W 2012 roku w ramach Grupy AHP uruchomiono Centrum Badawczo Rozwojowe (CBR) AHP, które jest unikatowym w skali kraju centrum badań przedklinicznych i klinicznych. Korzystając z wysoko wykwalifikowanej kadry i wsparcia najnowocześniejszej aparatury CBR prowadzi badania oraz zaawansowane programy szkoleniowe, a także staże naukowe dla lekarzy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób sercowo-naczyniowych. Zespół CBR tworzą wybitni kardiolodzy interwencyjni, kardiochirurdzy, chirurdzy naczyniowi, patomorfolodzy
i biotechnolodzy. Centrum współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi oraz przedsiębiorstwami na całym świecie. Świadczy także usługi szkoleniowe oraz prowadzi programy stażowe, również w renomowanych ośrodkach zagranicznych.

W ramach AHP działają takie marki, jak: Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca (PAKS), Uzdrowisko Ustroń, Nafis S.A., I-Kar Sp. z o.o. oraz Centrum Kardiologii Józefów.

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Redaktor Senior24h.pl Redaktor Senior24h.pl

Zmień czcionkę
instagram