Kobiet zrzeszonych w pięciu kołach gospodyń wiejskich zostało ambasadorkami profilaktyki raka piersi. Kobiety które uczestniczyły w warsztatach zorganizowanych przez Fundację OnkoCafe – Razem Lepiej w ramach kampanii edukacyjnej BreastFit. Kobiecy biust a męska sprawa więc zostały propagatorkami zdrowego stylu życia i regularnych badań kontrolnych, które to składają się na prewencję nowotworów piersi. Ambasadorki  będą uczyć inne panie w swoich regionach jak właściwie dbać o zdrowie. W cyklu spotkań szkoleniowych wzięło udział 21 kobiet w wieku od 25 do 65 lat.

Pod okiem zespołu Fundacji OnkoCafe panie uczyły się zasad zdrowego stylu życia oraz właściwej techniki badania biustu. Zajęcia praktyczne były realizowane z użyciem fantomów. Po zajęciach każde biorące udział w warsztatach koło gospodyń wiejskich otrzymało medyczny model na własność. Co ułatwi prowadzenie zajęć dla innych pań z określonych kół.

– W każdym z kół, w którym odbyły się warsztaty, spotkałyśmy się z ogromnym zaangażowaniem i otwartością na wiedzę o zdrowym stylu życia i właściwych technikach samobadania piersi, które mogą pomóc zapobiegać nowotworom lub zdiagnozować ją na bardzo wczesnym etapie. Zależało nam, by działania edukacyjne nie skończyły się na jednym szkoleniu, ale by wiedza szła dalej, do innych kobiet. Stąd decyzja o podarowaniu fantomów kołom gospodyń wiejskich i zaproszenie nowo wyłonionych Ambasadorek Profilaktyki BreastFit do dalszych wspólnych działań – mówi Anna Kupiecka, prezes Fundacji OnkoCafe -Razem Lepiej.

Panie biorące udział w szkoleniu zostały zaproszone do wspólnej dedykowanej grupy na portalu społecznościowym. Kobiety mogą być ze sobą w stałym kontakcie jak i wymieniać się treściami edukacyjnymi i korzystać z bieżącego doradztwa Fundacji OnkoCafe. Takie połączenie zajęć praktycznych ze wsparciem poprzez portal społecznościowy bardzo ucieszyło uczestniczki projektu.

Współpraca z Ambasadorkami z kół gospodyń wiejskich  to platforma wymiany wiedzy. Fundacja może monitorować w ten sposób sytuacji w regionach, w których działają przeszkolone panie i otrzymywać  informację o problemach, na jakie natrafiają kobiety w obszarze pomocy w diagnostyce i profilaktyce.

Ważnym tematem poruszanym podczas warsztatów była diagnostyka genetyczna. Panie pytały o znaczenie mutacji w genach BRCA1/2 i dyskutowały jak można wykonać badania diagnostyczne w kierunku oznaczenia mutacji i co zrobić, w sytuacji kiedy  wyniki potwierdzają wyższe prawdopodobieństwo do zachorowania na raka piersi i/ lub raka jajnika.

– Chcemy szerzyć wiedzę o tym, że w Polsce funkcjonuje „Program opieki nad rodzinami wysokiego dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe, w tym na raka piersi i raka jajnika”. Warto dyskutować o jego dostępności i rewizji wskazań.

Bez wątpienia jest to jednak istotne narzędzie, które tu i teraz daje szansę na wiedzę i decyzję o postępowaniu profilaktycznym. Często to szansa na decyzję na warunkach kobiety, a nie choroby – podkreśla Anna Kupiecka.

Ankiety przeprowadzone przez Fundację OnkoCafe w grupie 236 kobiet; pacjentek onkologicznych i ich bliskich pokazują, że zdecydowana większość (65 proc.) ankietowanych zadeklarowała przynależność do grupy wysokiego ryzyka zachorowania na raka piersi/ jajnika.

 

Magdalena Wróbel

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Kinga Nowakowska

Zmień czcionkę
instagram