Chcemy widzieć dojrzałych ludzi jako silver tsunami czyli pokolenie dojrzałe, w wieku 55+, świadome i wymagające jako konsumenci, którzy są aktywni na rynku pracy.

Jednak wiek starszy, według obecnie stosowanego podziału, dzieli się na trzy fazy: młodzi starzy, starzy starzy i najstarsi starzy. Pierwszą grupę stanowią osoby w przedziale wiekowym 60-74 lata, w pełni sprawne fizycznie i psychicznie. Druga grupa zamyka się w przedziale wiekowym 75-84 lat. Są to osoby już wymagające pewnej pomocy w życiu codziennym sprowadzającej się do zrobienia zakupów, sprzątania, a także prania. Trzecia, najstarsza grupa to osoby po 85. roku życia. Uznaje się, że są to osoby potrzebujące już stałej pomocy, w tym także ze strony różnego typu instytucji zajmujących się ludźmi w starszym wieku.

Z prognoz demograficznych GUS wynika, że w Polsce w 2050 r. udział osób w wieku produkcyjnym w populacji wyniesie 57%, w wieku powyżej 65 roku życia – aż 32,7%, natomiast w wieku przedprodukcyjnym – niecałe 11%3.

Dlaczego społeczeństwo “się starzeje”?

Pierwszą, przyczyną tego stanu rzeczy jest wydłużenie się wieku życia, wynikająca ze zmniejszenia umieralności osób starszych. Zjawisko to jest obserwowane od początku transformacji ustrojowej. Drugą przyczyną procesu starzenia się społeczeństwa polskiego jest obserwowany spadek dzietności, będący poniżej poziomu zapewniającego zastępowalność pokoleń.

Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego do 2050 roku będzie rosła populacja osób po 65. roku życia, by w roku 2035 zbliżyć się do ¼ społeczeństwa (8,358 mln). Natomiast za 20 lat grupa 80+ ma liczyć ponad 2,5 mln osób.

Do najczęściej występujących chorób wieku starczego zalicza się: depresję, chorobę Parkinsona, otępienie starcze, inkontynencję, cukrzycę, chorobę Alzheimera, reumatyzm, miażdżycę i choroby miażdżycowe, nowotwory oraz osteoporozę.  Na szybsze pojawienie się chorób wieku starczego wpływają: otyłość, ciężkostrawna dieta, stres, brak ruchu, niećwiczenie umysłu, palenie papierosów oraz nadmierne spożywanie alkoholu.

Opieka nad starszymi osobami, może wydawać się trudna i często właśnie taka jes. Jednak gdy choroby wieku starszego w fazie, która nie jest na tyle zaawansowana, by nie pozwolić im normalnie lub w miarę możliwości normalnie funkcjonować, to warto pozwolić im w miarę normalnie żyć. I Cieszyć się tym życiem. W opiece mogą pomóc nam nowości technologicznych ułatwiających teleopiekę. Oczywiście najbardziej praktycznym narzędziem jest telefon komórkowy.. Mamy też do dyspozycji zegarki z GPS i opaski S.O.S dla seniora, które współdziałają z dedykowaną aplikacją Dzięki temu, że Inteligentny zegarek lub opaskę, starsza osoba będzie mieć zawsze przy sobie opiekun w każdym momencie, w swoim telefonie, sprawdzi dokładną lokalizację bliskiego, zostanie powiadomiony o wejściu lub powrocie.

Marta Wróbel

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Kinga Nowakowska

Zmień czcionkę
instagram