Aktywność psychiczna i fizyczna są naturalną cechą i potrzebą ludzkiego organizmu, w każdej fazie życia. Aktywność intelektualna w wieku podeszłym, dostosowana do możliwości, zdolności oraz potrzeb, stanowi jedną z najskuteczniejszych form walki z wieloma chorobami, jak np. demencją.

Aktywne starzenie się determinuje dość sporo czynników: uwarunkowania ekonomiczne, zdrowie, opieka medyczna, środowisko społeczne, uwarunkowania osobiste. Jednak mimo wszystko warto się postarać, ponieważ aktywność w szeroko rozumianym obszarze działań w wieku 50 plus, uzmysławia, że ludzie starsi mogą mieć plany na przyszłość i z powodzeniem rozwijać swoje zainteresowania.

Rozwój i aktywność seniorów to korzyść nie tylko dla nich samych, ale również dla ich kraju. Istnieje coś takiego jak Światowy Wskaźnik Szczęścia, (od ang. Happy Planet Index) – miernik ekonomiczny opracowany w 2006 roku przez New Economics Foundation (NEF), służy on do mierzenia poziomu dobrostanu.

Jak się okazuje, „NEF wymienił pięć dróg do dobrostanu:

  1. Bądź w kontakcie z ludźmi
  2. Bądź aktywny
  3. Dowiaduj się nowych rzeczy
  4. Bądź hojny dla przyjaciół lub zostań wolontariuszem
  5. Bądź uważny, czyli świadom siebie i świata, który Cię otacza.

Wyciągnijmy zatem wnioski ze światowych wyników badań i uczyńmy nasze życie aktywnym, pełnym pasji, satysfakcjonującym. Dajmy także przykład innym.

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Małgorzata Kaczorek

Zmień czcionkę
instagram