• Prawie 80% poszkodowanych w wypadkach przy pracy doznaje urazu kończyn.
  • Poważne kontuzje wiążą się zazwyczaj z koniecznością odbycia rehabilitacji.
  • Grupowe ubezpieczenia zdrowotne pozwalają na szybkie podjęcie leczenia pourazowego oraz zapewniają zdalne konsultacje specjalistyczne.

Z opublikowanej przez GUS analizy „Wypadki przy pracy w I półroczu 2018 r.” wynika, że najczęściej występującymi obrażeniami w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń w pracy są urazy kończyn. W pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku tego typu kontuzje miały miejsce w 78,8% wypadków, czyli poszkodowanych zostało ponad 29 tys. osób. Urazów rąk doznało ponad 16 tys. osób (43,8% wypadków), a nóg prawie 13 tys. pracowników (35% przypadków). Owszem, pomoc doraźna poszkodowanym udzielana jest natychmiastowo w ramach świadczeń publicznej opieki zdrowotnej, jednak niektóre urazy mogą wymagać długotrwałego leczenia i stałej pomocy specjalistów, w tym rehabilitacji, która w ramach NFZ może się wiązać z koniecznością oczekiwania w długich kolejkach.

– Sprawna pomoc służb ratowniczych i szybkie objęcie doraźną opieką ambulatoryjną, które gwarantuje NFZ w ramach świadczeń ZUS, to przy niektórych urazach kończyn jedynie początek drogi w powrocie do zdrowia. W przypadku ciężkich urazów, oprócz ustabilizowania stanu zdrowia, równie ważne są działania zmierzające do odzyskania sprawności ręki bądź nogi. Do tego zazwyczaj konieczna jest rehabilitacja, na którą w ramach NFZ czas oczekiwania może wynosić kilka, a nawet kilkanaście miesięcy. W takiej sytuacji sposobem na szybkie rozpoczęcie leczenia mogą się okazać świadczenia prywatne dostępne m.in. za pośrednictwem grupowych ubezpieczeń zdrowotnych – wskazuje Małgorzata Jackiewicz, Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń Zdrowotnych w SALTUS Ubezpieczenia.

Pomoc dostosowana do potrzeb

Rynek ubezpieczeń zdrowotnych nieustannie się rozwija, dzięki czemu systematycznie rośnie zakres ochrony, jaką można uwzględnić w ramach polisy. Oprócz opieki specjalistów z różnych dziedzin medycyny na liście dostępnych świadczeń znajduje się też szereg badań diagnostycznych i laboratoryjnych oraz zabiegów ambulatoryjnych, w tym chirurgii 1 dnia, co jest szczególnie istotne przy wypadkach pracowniczych. Coraz częściej polisy zapewniają również dostęp do badań wysokospecjalistycznych i tzw. diagnostyki ciężkiej, czyli rezonansu magnetycznego oraz tomografii. Ubezpieczyciele mogą także oferować dostęp do rozbudowanego pakietu usług rehabilitacyjnych, jak i świadczeń z zakresu medycyny pracy, które uwzględniają np. profilaktykę chorób zawodowych. Pomoc ta może okazać się nieocenionym wsparciem w szybkim powrocie do zdrowia po nagłym wypadku w pracy.

– Choć niektóre warianty ubezpieczeń mogą nie uwzględniać tak szerokiego zakresu pomocy, to warto pamiętać, że większość towarzystw umożliwia płynne przejście na wyższy pakiet świadczeń, dzięki czemu ubezpieczony szybko otrzyma pomoc. Z naszych doświadczeń wynika, że w przypadku pracowników, którzy doznali urazu w trakcie pracy lub którym pogorszył się stan zdrowia, pracodawcy z własnej inicjatywy proponują rozszerzenie ubezpieczenia – dodaje Małgorzata Jackiewicz z SALTUS Ubezpieczenia.

Konsultacje można odbyć także zdalnie

Dużym udogodnieniem dla osób wymagających długotrwałej opieki specjalistycznej jest również rozwój usług zdalnych oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeń, w postaci telekonsultacji lekarskich. Do niedawna zapewniały one wyłącznie kontakt z internistą lub lekarzem rodzinnym, ale obecnie mogą obejmować również konsultacje specjalistyczne, m.in. ortopedyczne. Dzięki temu osoby będące w trakcie leczenia szybko otrzymają poradę w wypadku pogorszenia się stanu zdrowia. Jeżeli zajdzie konieczność zakupu dodatkowych leków, to stosowne recepty zostaną przekazane ubezpieczonemu za pośrednictwem kuriera.

Źródło: SALTUS Ubezpieczenia

Kliknij na wybraną ikonę poniżej aby udostępnić ten artykuł.

Redaktor Senior24h.pl Redaktor Senior24h.pl

Zmień czcionkę
instagram